Studnie

Jeśli poszukujesz najlepszego miejsca pod bicie studni, wskażę Ci je. Metoda radiestezyjna pozwala na określenie parametrów płynącego pod ziemią cieku. Jeśli ma to być woda do picia, można stwierdzić jej zdatność, przybliżoną zawartość żelaza, manganu i innych składników, głębokość na której się znajduje, wydajność ujęcia. To ostatnie ma szczególne znaczenie przy poszukiwaniu miejsca pod studnie do celów gospodarczych.

Żuraw studzienny

Żuraw studzienny we wsi Zalipie (fot. Wikipedia)

Szukając miejsca pod studnie pamiętać trzeba, że nie wszędzie pozwalają na to przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość studni od granicy działki powinna wynosić co najmniej 5 metrów, od osi rowu przydrożnego – 7,5 m, od szamba lub budynku gospodarczego – 15 m, od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt – 70 metrów, od cmentarza – 150 m. Wiercenie studni głębszej niż 30 m lub na cele działalności gospodarczej wymaga pozwolenia administracyjnego, zaś studni znajdującej się mniej niż 5 m od działki sąsiada – wymaga jego zgody.

Klienci miejskich wodociągów rzadko zdają sobie sprawę, jak ważne w życiu dawnych pokoleń były studnie. Znakomita większość gospodarstw domowych zarówno na wsi, jak i w miastach nie mogła się bez obejść. Różdżkarstwo zaś jest zawodem co najmniej tak starym, jak owa potrzeba znalezienia podziemnych wód, by wykopać nad nimi studnie lub najzdrowszych miejsc pod budowę domów i pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich.