Odpromienniki

Sztuczny odpromiennik typu RET

W mieszkaniach, biurach i niektórych domach niekiedy nie ma możliwości przesunięcia miejsc stałego przebywania: łóżek, biurek, kanap itd., które powinny znajdować się w obszarach najkorzystniejszych radiestezyjnie. Wtedy dobieram i wstrajam  skuteczne odpromienniki radiestezyjne.

W przypadku domów istnieje możliwość bardzo trwałej i skutecznej neutralizacji szkodliwych promieniowań metodą naturalną. Polega ona na zakopaniu w pobliżu domu odpowiednio ułożonych i dostrojonych kamieni (otoczaków i głazów) zgodnie z ich naturalną polaryzacją. Jest to sposób używany dawniej w wielu kulturach. Stąd wywodzi się np. zwyczaj wmurowywania kamieni węgielnych w rogach (węgłach) budynków. O właściwościach kamieni węgielnych zapomniano, choć pozbawiony dawnego znaczenia relikt pozostał w kulturze, nie spełniając już swego pierwotnego zadania.

Naturalny odpromiennik – otoczaki

Jeżeli dom jeszcze nie powstał, przed wylaniem fundamentów układa się i zakopuje pod nimi spolaryzowane, dostrojone kamienie – biegunem dodatnim ku górze. Podobną neutralizację kamieniami wykonać można także w innych ważnych miejscach działki jak ogród, taras itd. Właściwie ułożone kamienie to nie tylko niezawodne naturalne odpromienniki o bezterminowej trwałości,  posiadają także wartość estetyczną. Dlatego warto je eksponować.