Badanie mieszkań, biur, domów

Jeśli w pomieszczeniach, gdzie często przebywasz, odczuwasz niepokojące symptomy związane prawdopodobnie z promieniowaniem geopatycznym, należy je przebadać metodami radiestezyjnymi. Badanie mieszkań, biur, domów kończy się sporządzeniem dokumentacji dla klienta, zawierającej graficzny opis korzystnych oraz niekorzystnych miejsc w danym mieszkaniu, domu, biurze oraz zaleceń co do dalszego postępowania.

Graficzna dokumentacja badania w prosty sposób klasyfikuje obszary w obrębie mieszkań/biur/domów do czterech grup pod względem szkodliwości. Kolorem białym i żółtym zaznaczam miejsca korzystne dla ciągłego przebywania. Czerwony i brązowym – niekorzystne.

Do części graficznej dołączam zalecenia, które mogą dotyczyć przeniesienia miejsc pracy, spania lub wypoczynku, a także założenia odpromienników, jeśli są niezbędne.