Żyły wodne

Pochodząca z opadów woda spływa nie tylko strumieniami i rzekami. Woda również wsiąka w ziemię do warstw coraz niżej położonych, aż do warstwy nieprzepuszczającej wody. Wtedy, po wypełnieniu wszystkich nierówności warstwy nieprzepuszczalnej, woda zaczyna płynąć zgodnie ze spadem warstwy nieprzepuszczalnej. Przesącza się nad nią przez ziarna piasku lub żwiru, tworząc podziemne żyły wodne, określane też mianem podziemnych cieków wodnych. Szerokość żył wodnych waha się ok kilku centymetrów do kilku metrów. Ich długość zależna jest od ukształtowania terenu.  Czasem woda z powrotem wydostaje się na powierzchnię ziemi, tworząc źródło. Inne żyły wodne kończą swój bieg, wpływając do rzeki, jeziora lub morza.

Żyły wodne istnieją wyłącznie w warstwach gruntu przepuszczających wodę, czyli piasku, żwirze, rumoszu skalnym itd. Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu może się zdarzyć, że warstwy przepuszczalne przedzielone są warstwami nieprzepuszczalnymi, takimi jak gliny, iły. Wtedy woda może przesączać się przez różne warstwy, a obszary napromieniowane nakładać na siebie, zwielokrotniając swój szkodliwy wpływ na ludzi.

Promieniowanie podziemnej żyły wodnej

Schemat – promieniowanie podziemnej żyły wodnej

Żyły wodne emitują promieniowanie geopatyczne pionowe, czyli ponad obszarem ich wystąpienia, oraz wiązkę wydostającą się z żyły wodnej pod kątem 45°. Jest ona znacznie słabsza od wiązki pionowej. Zdarza się, że wyższe budynki obejmują strefy zadrażnień pochodzące z cieków nie przebiegających pod nimi. Najbardziej niebezpieczne są żyły wodne płynące na małych głębokościach, gdyż emitują najsilniejsze promieniowanie geopatyczne.

Czasami zdarza się jednak, że obszar leżący nad żyłą wodną ma podwyższoną biowitalność i korzystnie wpływa na przebywających tam ludzi. Ma to miejsce w dwóch przypadkach, nad ciekami wznoszącymi, czyli wtedy, kiedy woda na skutek anomalii w ukształtowaniu terenu sączy się pod górę, oraz gdy podziemna woda mija prawoskrętne pole wirowe i zapamiętuje na jakiś czas jego wibracje, zanim powróci do stanu zwykłego.