Wpływ na zjawiska fizyczne

Nad obszarach zadrażnień geopatycznych występuje szereg mierzalnych zjawisk fizycznych, które nasilają się stosownie do siły promieniowania geopatycznego. Udokumentowane zjawiska fizyczne nad żyłami wodnymi to:

 • wyładowania atmosferyczne
 • podwyższona temperatura gruntu, skutkująca np. szybszym topnieniem śniegu
 • podwyższona wilgotność gruntu
 • odmienne potencjały elektryczne powietrza
 • wpływ na natężenie pól elektromagnetycznych pochodzenia technicznego
 • wyższa ilość jonów dodatnich
 • zwiększona radioaktywność gruntu

Według Zbigniewa Królickiego (Radiestezja stosowana, s. 34-35), wymienione wyżej zjawiska fizyczne mają wpływ na:

 • przyśpieszoną korozję konstrukcji
 • szybsze zużycie materiałów
 • nadmierne zawilgocenie
 • korozję tynków
 • pękanie budynków

Według prof. Lecha Radwanowskiego z Politechniki Warszawskiej, który badał anomalie energetyczne nad ciekami wodnymi w latach 70. XX wieku, za energetyczne oddziaływanie cieków wodnych odpowiedzialne są drgania molekuł wody, w wyniku których rozchodzą się wokół cieku fale elektromagnetyczne, akustyczne i elektroakustyczne.