Energia kształtów i kolorów

Dawny polski dwór – niedościgniony obecnie wzór ładu i dobrego smaku

Energia kształtów oddziałuje przez kształt samego budynku. Zbyt masywny dach, podobny formą do piramidy powoduje występowanie promieniowania kształtu, które zwykle nie jest dobre. Dawniej w Polsce budowano często dachy dwuspadowe, z wykuszami okiennymi, nie wystające daleko poza linię ścian, co łagodziło to oddziaływanie. Z kolei na Dalekim Wschodzie narożniki większych dachów na dawnych budowlach są lekko wyniesione do góry, a same dachy opadają łagodnie.

Bardzo silnie oddziałuje na człowieka kształt kopuły. W zależności od położenia i kształtu kopuły promieniowanie to może być bardzo korzystne i np. wzmagać przeżycia duchowe, jeśli kopuła jest pokryciem świątyni. Kopuły wykorzystywano także w budownictwie domów mieszkalnych. W Apulii we Włoszech budowano wapienne domy na planie koła ze stożkowatymi dachami (trulli). Domy z kopulastymi dachami powszechnie występują na wschodzie Syrii.

Kształt kopuły często spotyka się w budowlach sakralnych

Każdy kształt jest emiterem promieniowania. W mieszkaniu problem stanowić mogą kąty, wystające belki, kanciaste słupy, kształt dachu, ostre zakończenia i krawędzie przede wszystkim mebli i ścian, jeżeli znajdują się koło miejsc stałego przebywania człowieka. Na przykład chińska sztuka urządzania przestrzeni feng shui zaleca takie komponowanie przestrzeni domu, by była przede wszystkim piękna i harmonijna oraz aby umożliwiała optymalny przepływ energii chi. Chińska sztuka urządzania przestrzeni kładzie nacisk na unikanie tzw. zatrutych strzał – strumieni energii dobywających się z ostrych krawędzi, nieregularnych kształtów pomieszczeń itd., a jeśli uniknąć ich się nie da, stosuje się odpowiednie remedia. Zalecenia te są w gruncie rzeczy uniwersalne i ponadczasowe. Zwracano na nie uwagę nie tylko w dawnych Chinach, ponieważ subtelne energie kształtu są odczuwane przez osoby bardzo wrażliwe.

Ta masywna półka przytłacza i „tnie” wystającymi płaszczyznami osobę siedzącą przy niej

Skrajnie nowoczesne kierunki artystyczne zdają się nie dostrzegać tych sprawdzonych, odwiecznych prawideł, obecnych nie tylko w tradycji chińskiej. Dawne okazałe budowle i dzieła sztuki budzą podziw i zainteresowanie bez względu na epokę i kulturę w której powstały, ponieważ są efektem poszukiwania piękna i harmonii przez ich utalentowanych twórców. Są ponadczasowe, gdyż kryją się za nimi uniwersalne zasady, które każda kultura odnajdywała i wcielała w życie na swój sposób. Wielu przedstawicieli tzw. sztuki nowoczesnej nad poszukiwaniem uniwersalnego piękna, harmonii przedkłada prowokację, ciągłe przekraczanie kolejnych granic tego co dopuszczalne i dlatego o ich dziełach często można powiedzieć jedynie to, że są kontrowersyjne i znajdują nabywców, podążających za kolejną modą i opinią tłumu. Cóż, o gustach się nie dyskutuje. Lecz nie można milczeć w przypadku dzieł architektury. Trwająca od pół wieku inwazja wielkich klocków po prostu obniża jakość przestrzeni, w której wszyscy przebywamy i nie da się od nich uciec.

Wpływ na samopoczucie i stan psychiczny człowieka mają różne kształty, jak i kolory. Na przykład, kolory czerwony i pomarańczowy pobudzają, stymulują oraz zwiększają odczucie ciepła.  W najważniejszym pomieszczeniu w mieszkaniu, jakim jest sypialnia, należy zatem unikać zbyt żywych kolorów, gdyż przeszkodzą w uspokojeniu się i zasypianiu. Tu lepiej się nadaje „wychładzający” niebieski albo odcienie pastelowe. Niepokój wprowadzają niektóre obrazy, meble, rzeźby, rośliny, a inne przeciwnie – wyciszają, uspokajają, jak np. obraz przedstawiający spokojny, sielski krajobraz.

W sypialni masz przede wszystkim zasnąć i spokojnie spać

Dobrze, jeśli kolor dominujący w danym pomieszczeniu jest zgodny z funkcją, jaką ono spełnia. Dlatego pobudzający czerwony lub pomarańczowy będzie pasował w pokoju zabaw, wypoczynku, w salonie. Z kolei miejsce pracy wymagające skupienia zgodnie z zaleceniami feng shui powinno być najlepiej w barwach ziemi, kuchnia zaś – na biało.  Liczy się też kierunek, w którym usytuowany jest pokój, nieodłącznie związany z odpowiadającym mu żywiołem (drewna, ognia, ziemi, metalu, wody). Przejawami tych żywiołów są odpowiednie kolory i kształty. Jest to obszerne zagadnienie, wykraczające poza zakres niniejszego opracowania.