Inne zagrożenia

Na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka wpływ ma bardzo wiele czynników, takich jak styl życia, sposób odżywiania, geny, życie osobiste, rodzaj wykonywanej pracy, stres, zanieczyszczenie środowiska, hałas. Kiedy zdrowia zaczyna brakować, zaczyna się też poszukiwanie przyczyn i pomocy. I zależnie do kogo się trafi, „recepta” będzie inna. Dla dietetyka jest to głównie sprawa diety, dla trenera fitnessu – czas spędzony  w siłowni, dla lekarza – przede wszystkim lekarstwa (czy powie o skutkach ubocznych?)  itd. A każdy z nich przekonuje do swoich usług, często patrząc przez pryzmat własnej profesji i własnych interesów.

O wiele mniej się mówi o wpływie bezpośredniej przestrzeni na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jeśli na przykład ktoś zawsze źle śpi w swoje sypialni, budzi się niewyspany i zmęczony, jest to znak, że zawiniło złe miejsce. Takie objawy mogą być spowodowane promieniowaniem geopatycznym z podziemnych cieków wodnych, uskoków, pól wirowych itd. W tym przypadku należy wezwać radiestetę, który doradzi zmianę miejsca spania, pracy, wypoczynku.

Przyczyn takich dolegliwości może być jednak znacznie więcej. Przykładowo, zwykłe uczucie zimna może wynikać nie tylko z nieodpowiedniego ubrania i niskiej temperatury na termometrze, ale nie mniej ważna jest siła wiatru, wilgotność i gęstość powietrza oraz inne czynniki zmieniające subiektywne odczucie chłodu, które dla każdego człowieka jest nieco inne.  Komfortu miejsca także nie da się zredukować wyłącznie do oddziaływania promieniowania geopatycznego. Poniżej wymieniam inne czynniki, które mogą szkodzić człowiekowi w miejscu, gdzie stale przebywa.

Formaldehyd i inne szkodliwe substancje chemiczne uwalniane z mebli i elementów wykończeniowych, szkodliwe zwłaszcza przy niewystarczającym wietrzeniu pomieszczeń.

Nieprawidłowa jonizacja powietrza – niedobór jonów (w tym bardzo korzystnych jonów ujemnych) w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza klimatyzowanych, niewietrzonych.

Wilgotność powietrza w pomieszczeniu – odbiegająca od optymalnego dla człowieka przedziału 40-60%.

Energia kształtów – niekorzystny wpływ ostrych krawędzi mebli/ścian, także kształtu dachu, nieregularności pomieszczenia.

Radon – gaz uwalniany z niektórych skał granitowych, który gromadzi się w zamkniętych i źle wentylowanych pomieszczeniach. W Polsce problem może dotyczyć niewielkich obszarów na południu kraju.

Pole elektromagnetyczne z linii wysokiego napięcia i stacji transformatorowych. O wiele słabsze pole generują także wszelkie urządzenia elektryczne.

Fale radiowe – ze stacji radarowych, nadajników radiowych, nadajników GSM. Względnie słabe fale radiowe wytwarzają także kuchenki mikrofalowe i telefony komórkowe, ale te są używane blisko samej głowy.